Засаг даргын захирамж

Дугаар Гарчиг Огноо
A/43 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай. 2020-03-11
A/42 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай. 2020-03-11
А/25 Шинэ коронавирусын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-02-21
А/24 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2020-02-21
А/23 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2020-02-19
А/22 Тусгай горимд шилжих тухай 2020-02-19
А/21 Гамшгаас хамгаалах удирдах штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2020-02-19
A/20 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2020-02-19
А/19 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2020-02-19
А/17 Орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-02-18
А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-18
А/13 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2020-02-18
А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-18
А/06 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2020-02-18
А/05 Хүнсний аюулгүй байдлын орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-02-18
А/04 Бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-02-18
А/03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-18
А/28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/22 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2018-03-07
А/25 Зардал гаргах тухай 2018-03-07
А/21 Вакцинжуулалтанд хамруулах тухай 2018-03-07
А/20 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2018-03-07
А/19 Эргүүл хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-03-07
А/17 Дайчилгаагаар ажиллах иргэдийн нэрс, хуваарийг баталгаажуулах тухай 2018-03-07
А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-07
А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-03-07
Хуудас:  1   2  (нийт 38 мэдээ )

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум