Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум