МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2021 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан сумын ИТХ-ын 2021 оны 06 сарын 20-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоосон. Иймд Албан байгууллага, ААН, малчид, мал бүхий иргэд татвараа төлнө үү.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум