СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газраас Хүнс, Хөдөө Аж ахуй Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Сум хөгжүүлэх сангийн журмын 5,1-д заасны дагуу үйл ажиллагаа, сангийн хөрөнгийн зориулалт олгосон зээлийн талаар мэдээллийг ил тод болгох, сумын иргэдийг дүн шинжилгээ хийх боломжийг хангах үүднээс тус сумын Сум Хөгжүүлэх сангийн зээлийн үлдэгдлийн тайланг танилцуулж байна.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум