"Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ

ЗАРЛАЛ
"Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ зохион байгуулах арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын захиалгыг 2021 оны 06 сарын 07-ны өдрийн дотор хүлээн авна.
Жич: Төрийн захиргаа, Боловсрол, Эрүүл мэнд, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, байгууллагуудын мэргэжилтнүүдэд зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулна.
Холбоо барих: 88991445 /ХЭХАХМэргэжилтэн/

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум