info@dashinchilen.bu.gov.mn      (+976) 7034-0000

Мэдээ, мэдээлэл

Бүтэц

2022-04-11 - 49

Бүтэц

Дэлгэрэнгүй

Алсын хараа, эрхэм зориго

2022-04-11 - 44

 Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, ажлыг бие даан зохион байгуулж хэрэгжүүлэх чадвар бүхий мэргэжлийн байгууллага болохыг эрмэлзэнэ.

Дэлгэрэнгүй


  Дурсгалт газар

  Холбоо барих
  Булган аймгийн Дашинчилэн сум

Булган аймаг, Дашинчилэн сум

Утас : (+976) 7034-0000
И-мэйл : info@dashinchilen.bu.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00