info@dashinchilen.bu.gov.mn      (+976) 7034-6601, 70346615

Мэдээ, мэдээлэл

СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2023-09-25 - 13

2023.09.25-ны өдрийн байдлаар

Дэлгэрэнгүй

шилэн дансны 7 сарын мэдээ

2023-08-04 - 24

https://shilendans.gov.mn/organization/21341?group=1

Дэлгэрэнгүй

ОНХС-н саналдаа идэвхитэй оролцоорой

2023-08-03 - 21

саналдаа идэвхитэй оролцоорой

Дэлгэрэнгүй

УРИЛГА

2023-06-22 - 23

цагдаагийн хэсэгт автомашин авах

Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2023-05-10 - 27

2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс “Малын тоо толгойн албан татварын гарын авлага”-ыг танилцуулах, “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд анхаарах асуудал" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад ИТХ-ын төлөөлөгчид, ОНХС-ийн ажлын хэсгийн гишүүд, төрийн албан хаагчид хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

урилга

2023-04-22 - 21

урилга

Дэлгэрэнгүй


шилэн дансны сарын мэдээ

2023-02-06 - 22

шилэн дансны сарын мэдээ

Дэлгэрэнгүй

ОНХС-санал асуулга эхэллээ

2023-02-01 - 26

Дээрх QR кодыг уншуулан амьдрах орчноо сайжруулаарай.

Дэлгэрэнгүй

Дашинчилэн 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөө

2023-02-01 - 19

МТТАТ-р орсон орлогоор хийгдэх төсөл арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй